Жемқорлықпен күресу – түбегейлі мақсат.

Қазіргі кезеңде сыбайлас жемқорлық сипатындағы іс-әрекеттердің кесірінен болған проблемалар орасан зор маңызға ие, «сыбайлас жемқорлық» әлемдік деңгейдегі проблемалық мәселе болып, онымен күрес  күннен-күнге қатайып келеді.

Өкінішке орай  жемқорлық саяси, әлеуметтік-экономикалық құрылымына қарамастан демократиялық дамыған мемлекеттердің барлығына да тән және қоғамның індеті болып отыр. Ол латентті.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрайық

Елбасы өзінің Қазақстан халқына Жолдауында «демократиялық қоғам жағдайында қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ерекше мәнге ие болады» деп атап көрсетті. Яғни бұл мемлекеттің осы жағымсыз құбылысты жою бағытындағы кешенді және жүйелі күрес жүргізу саясаты жанданып, әрі қарай жалғасын табады деген сөз.

Mемлекеттік кіріс органдары жұмысында басымдықтардың бірі болып сыбайлас жемқорлық қылмыстары мен құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу мәселесі танылады.

Сыбайлас жемқорлық дәрі беріп емдейтін сырқат емес

      Сыбайлас жемқорлық  - заман ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат және қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. Бұл кесел дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан келтіріп отыр.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң талабының аясында жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, халық парақорлық дертімен жиі бетпе-бет келеді. Сондықтан, кез келген ортада пара беру мен пара алудың жолын кесуде қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет.

Біздің қоғамда жемқорлыққа орын жоқ

Сыбайлас жемқорлықтың мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін едәуір төмендететіні, қоғамда демократиялық қайта құруларды жүзеге асыруды тежейтіні, елдің халықаралық беделіне көлеңке түсіретіні белгілі. Ең бастысы – адамдардың қоғамның демократиялық негізіне деген сеніміне, заң мен әділдікке деген сеніміне, түптеп келгенде, билікке деген сеніміне кері әсер ететіні хақ.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірге болайық

Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті жанындағы  Консультативтік кеңес отырысында «Мемлекеттік кірістер органдарындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары» туралы хабарлама тыңдалды.

Салықтық және кедендік әкімшілендірудің өзекті мәселелерін талқылауға арналған кеңестің құрамын Облыстық кәсіпкерлер палатасы мен Тұтынушылардың құқығын қорғау ассоциациясының өкілдері, сыртқы экономомикалық қызметке қатысушылар мен салық төлеушілер құрайды.

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу

Сыбайлас жемқорлықтың мемлекеттік жүйеге, мемлекеттік қауіпсіздікке, ұлттық тұрақтылыққа, жүргізіліп жатқан экономикалық және әлеуметтік реформаларға тигізер залалы мол екені баршамызға мәлім.             Азаматтардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен қылмыстарға баруы - негізінен олардың ішкі сенімінің әлсіздігінен туындайды. Азаматтардың жеке басының принципшілдігін көрсете алмауы, сыбайлас жемқорлық жағдайларын туындатады. Осы орайда құқықтық білім мен мәдениеттің деңгейін көтеру өте маңызды.

Маңызды міндетке - жауапты көзқарас!

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Мемлекеттiк кiрiстер комитетінiң құрылғанына төрт жылдай уақыт  болды. Мекеменiң құрылымына мемлекеттiң экономикалық қауiпсiздiгінiң маңызды құрамдастары - салық, кеден қызметi, сондай-ақ, экономикалық тергеулер қызметі бiрiктірілген. Қайта ұйымдастырылған мемлекеттiк органның алдына қысқа және ұзақ мерзiмдi мiндеттер қойылған. Сол міндеттердің ең бастысы - салықтарды оңай және қолайлы төлейтін табысты бизнес-ортаны қалыптастыру. 

Антикоррупционный менеджмент в органах государственных доходов

Одной из задач поставленных перед органами государственных доходов Республики Казахстан является противодействие коррупци и недопущениею предпосылок к коррупционным проявлениям.

 Именно поэтому Департаментом государственных доходов по Кызылординской области осуществляется целенаправленная работа, направленная на профилактику, предупреждение коррупционных проявлений.

Коррупция представляет собой социально опасный феномен тесно взаимосвязанный с другими социальными институтами - политическими, экономическими, культурными.  

Сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық бұзушылықтар

Өркениетті қоғамның дамуына, өркенділік көшіне ілесуге кереғар әсерін тигізетін сыбайлас жемқорлық секілді факторлардың алдын алу, қазіргі таңдағы мемлекеттің алға қойып отырған басты міндеттерінің бірі.

Қоғамымыздағы ең қауіпті індеттердің бірі - жемқорлық еліміздің экономикасына, халықаралық беделіне, тіпті қорғанысы мен қауіпсіздігіне де нұқсан келтіруі ықтимал.

Жемқорлықпен күрес – баршамызға ортақ міндет

         Өркениетті қоғамның дамуына, өркенділік көшіне ілесуге кері әсерін тигізетін сыбайлас жемқорлық факторлардың алдын алу қазіргі таңдағы мемлекеттің алға қойып отырған басты міндеттерінің бірі.

          Қоғамымыздағы ең қауіпті міндеттердің бірі-жемқорлық еліміздің экономикасына, халықаралық беделіне, тіпті қорғанысы мен қауіпсіздігіне де нұқсан келтіруі ықтимал.

Мемлекеттік қызметкерлердің Әдеп кодексі бойынша құқық бұзушылықтары

Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік Әдеп нормаларының талаптарын бұзуы тәртіптік жауапкершілікке әкеп соғады.

Мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодекс нормаларының негізгі талаптары бойынша,  Мемлекеттік қызмет атқару қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылатындығын және мемлекеттік қызметшілердің кәсіби жоғары стандарттарға және адамгершілік-әдеп қағидаттарына сәйкестігі бойынша моральдық-этикалық бейнесіне ерекше талаптар қойылып отыр. 

Профилактика коррупционных правонарушений в государственном органе при отборе на административную государственную службу.

Управление человеческими ресурсами – это социальная активизация государственных и муниципальных служащих, направленная на возрастание их вклада в решение социально-экономических и политических задач государства, мотивирование к росту общекультурных и профессиональных компетенций.

Борьба с коррупцией – продолжается

В настоящее время проблема связанная с коррупционными проявлениями  – приобрела глобальную  значимость, так как, в современных условиях «коррупция»  превратилась в проблему мирового масштаба, борьба с которой, все больше и больше ужесточается. 

К сожалению, коррупция присуща всем демократичным государствам независимо от их политического строя, социально-экономического развития, и является эпидемией общества. Она латентна.